Kursa Davet

Ankara Üniversitesi Hareket Bozuklukları Günleri ve Derin Beyin Stimulasyonu Kursu’nun üçüncüsünü gerçekleştirecek olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu seneki ana temamızı “TREMOR” olarak planladık.

Ülkemizde hareket bozuklukları cerrahisinin giderek yaygınlaştığını memnuniyetle görüyoruz. Yaygınlığın artması ile birlikte verilecek sağlık hizmeti kalitesinde ortaya çıkabilecek sorunların bilincinde olarak konuyla ilgili eğitim etkinliklerimize devam ediyoruz.

Hareket Bozukluğu Cerrahisi Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinde 1960’lı yıllarda başlamış; Nöroloji ve Beyin Cerrahisi bölümlerimiz, 50 yılı aşkın süredir kesintisiz olarak hareket bozukluklarının cerrahi ve medikal tedavisini sürdürmüşlerdir. Ek olarak, “Derin Beyin Stimulasyonu” (DBS) uygulamaları ise kurumumuzda 2000’li yıllardan önce başlamış, bu alanda da öncü olan üniversitemizin 20 yıldan fazla bir deneyimi mevcuttur. Uzun süreli uygulama deneyimi açısından fakültemiz Türkiye’deki bu nitelikteki tek kurum olma özelliğini korumaktadır.

Bu toplantı serisinde genel olarak “hareket bozukluklarının tedavisi”, “cerrahi nöroloji”,  “derin beyin stimulasyonu” ve “DBS-programlaması” temalarına odaklanmamız yukarıda tanımladığımız bu sürecin doğal bir sonucudur. Hareket bozuklukları cerrahisinden etkin sonuç almak için derin beyin stimülatörünün programlanması da önemli bir faktördür. Bu nedenle, bu toplantıların ikinci bölümünü konuya ilgi duyan uzmanlara programlamanın hem temel hem de gelişmiş ilkelerini aktarmak, yeni nöro-stimulatör sistemlerini tanıtmak ve uygulama imkânı sağlamak için planladık.

Toplantılarda ülkemizden ve yurtdışından konunun tanınan uzmanlarını konuşmacı ve eğitici olarak çağırıyoruz. Bildiğiniz gibi, bu toplantılar herhangi bir kar amacı gütmemektedir ve katılım ücretsizdir;  başlangıcından itibaren üst düzey uzmanlık eğitimini amaçlayan bir “üniversite ve akademi” çalışması olarak sürdürülmektedir.

Bu yıl yabancı konuk konuşmacı olarak Dünya'ca ünlü nörolog olan "Prof. Dr. Elena Moro"yu davet ettik. Kendisinden Tremorla ilgili olarak konuşmasını rica ettik; ilginizi çekeceğini umuyoruz.

Yukarıda sözü edilen konularda eğitim için bizlere yapılan taleplerin giderek artmasını ve bundan önceki toplantılara olan katılımın yoğunluğunu doğru bir yolda ilerlediğimizin bir göstergesi olarak değerlendirmekteyiz. Geçtiğimiz iki toplantımız için göstermiş olduğunuz yoğun ilgiye teşekkür ederiz.

Sizlerin de katılımıyla üçüncü sempozyumumuzun verimli olmasını diliyoruz.

Saygılarımızla,

Prof. Dr. Ali Savaş Prof. Dr. M. Cenk Akbostancı