Bilimsel Program

6 Mart 2020, Cuma

  BİRİNCİ OTURUM: BÜLENT ELİBOL
09:00 - 09:30 Tremorun Fizyopatolojisi ve Elektrofizyolojisi 
  Mehmet Demirci
09:30 - 10:00 Esansiyel Tremor Genetiği 
  Emre Onat
10:00 - 10:30 Tremorun Klinik Ayırıcı Tanısı 
  Okan Doğu
10:30 - 11:00 Kahve Arası
11:00 - 11:30 Esansiyel Tremor ve Tedavisi 
  M. Cenk Akbostancı
11:30 - 12:00 Parkinson Hastalığında Tremor ve Tedavisi 
  Ayşe Bora Tokçaer
12:00 - 12:30 Diğer Tremorlar ve Tedavisi 
  Yıldız Değirmenci
12:30 - 13:00 Patient Selection for Tremor Surgery
  Elena Moro
13:00 - 14:00 Öğle Yemeği
  İKİNCİ OTURUM: M. CENK AKBOSTANCI
14:00 - 14:30 Surgical Treatment of Tremor Disorders
  Elena Moro
14:30 - 15:00 Tremor Cerrahisinde İntraoperatif Nöromonitorizasyon 
  Ersoy Kocabıçak
15:00 - 15:30 Tremorda Derin Beyin Stimulasyonu
  Ali Savaş
15:30 - 15:45 Kahve Arası
15:45 - 16:15 Tremorda Lezyon Tedavisi 
  Ali Savaş
16:15 - 16:30 Tremor Forumu 
   

7 Mart 2020, Cumartesi

DERİN BEYİN STİMÜLASYONU PROGRAMLAMA KURSU 
  ÜÇÜNCÜ OTURUM: ALİ SAVAŞ
09:00 - 09:30 Derin Beyin Stimulasyonu Etki Mekanizması 
  Nazlı Durmaz Çelik
09:30 - 09:45 Derin Beyin Stimulasyonu- Tremorlu Hastada Erken Postoperatif Programlama 
  Ali Savaş
09:45 - 10:00 Derin Beyin Stimulasyonu- Tremorda  Temel  Programlama Teknikleri 
  Okan Doğu
10:00 - 10:30 Derin Beyin Stimulasyonu- Tremorda Sorunlu Hastada Programlama 
  M. Cenk Akbostancı
10:30 - 11:00 Kahve Arası
11:00 - 11:15 "Medtronic" Programming Software for the Near-Future & Programming for Tremor
  Janardan Vaidyahathan
11:15 - 11:30 DBS System Principles of Boston Scientific & Product Portfolio Clinical Papers in Tremor with BSC Programming System
  Anna Ponkrotova
11:30 - 12:30 Derin Beyin Stimulasyonu Programlama Pratiği: Farklı Programlayıcılarla Programlama Uygulamaları