Bilimsel Program

8 MART 2019, CUMA

BİRİNCİ OTURUM:  Bülent Elibol

08:30 – 09:00 Parkinson Hastalığında Komplike Evre Medikal Tedavi
  Serhat Özkan
09:00 - 09:30 Parkinson Hastalığında Cihaz Destekli Tedaviler- Kanıtlar Eşliğinde Karşılaştırma
  Cenk Akbostancı
09:30 – 10:00 Movement disorders surgery: where are we heading for?"
(Parkinson’s Disease, Tremor, Tourette Syndrome, a Glance into Different Methods)
  Joachim Krauss
10:00 – 10:30 Functional Targets and Anatomy Related to DBS Programming
  Janardan Vaidyanathan
10:30 – 11:00 Kahve Arası
11:00 – 11:30 Parkinson Hastalığında “Derin Beyin Stimulasyonu”
Hasta Seçimi ve Preoperatif Hazırlık
  Dilek İnce Günal
11:30 – 12:00 Parkinson Hastalığında Cerrahi Teknik ve “Derin Beyin Stimulasyonu”
  Ali Savaş
12:00 – 12:30 Parkinson Hastalığında “Derin Beyin Stimulasyonu”
Nörolojik ve Psikiyatrik Komplikasyonları
  Cenk Akbostancı
12:30 - 13:30 Öğle Yemeği

İKİNCİ OTURUM:  Ayşe Bora Tokçaer/Ali Savaş

13:30 – 14:00 Tremor ve Medikal Tedavisi
  Okan Doğu
14:00 – 14:30 Tremor ve Cerrahi Tedavisi
  Ali Savaş
14:30 – 14:45 Kahve Arası
14:45 – 15:15 Fokal Distoniler ve Botulinum Toksini Tedavisi
  Ayşe Bora Tokçaer
15:15 – 15:45 Jeneralize Distoni ve Medikal Tedavisi
  Cenk Akbostancı
15:45 – 16:15 "Surgery for Dystonia: State of the Art and New Developments."
  Joachim Krauss
16:15 – 16:30  Ara
16:30 – 17:00 Diğer Hiperkineziler: Medikal ve Cerrahi Tedavileri
  Ahmet Acarer
17:00 – 17:30 Mikro Elektrot Kayıtlama-Olmalı mı, Olmamalı mı?
  Serhat Özkan

9 MART 2019, CUMARTESİ

DERİN BEYİN STİMÜLASYONU PROGRAMLAMA KURSU

ÜÇÜNCÜ OTURUM: Ali Savaş

09:00 – 09:30 “Derin Beyin Stimulasyonu” Etki Mekanizması
  Haşmet Hanağası
09:30 – 09:45 “Derin Beyin Stimulasyonu” Erken Postoperatif Programlama
  Ali Savaş
09:45 – 10:00 “Derin Beyin Stimulasyonu” Temel  Programlama Teknikleri
  Okan Doğu
10:00 – 10:30 “Derin Beyin Stimulasyonu” Sorunlu Hastada Programlama
  Cenk Akbostancı
10:30 – 11:00 Kahve Arası

11:00 – 11:15

"Medtronic" Programming Software for the Near-Future
  Janardan Vaidyanathan
11:15 – 11:30 "Boston Scientific" DBS Portfolio overview
  Anna Ponkratova
11:30 – 11:45 Abbott Infinity Platform and Informity Programming Sotfware
  Anna-Lena Toernqvist Jensen
11:45 – 12:45 “Derin Beyin Stimulasyonu” Programlama Uygulamaları
  • Katılım ücretsizdir.
  • Kurs sonunda sertifika verilecektir.